Novinky
Kontaktní místa ČALS
Lékaři
Lůžková zdravot. zařízení
Domovy pro seniory
Denní stacionáře
Specializovaná péče o pacienty s demencí
Hospice
Vyhledávání
O Alzheimerově chorobě


Tisknout

Co máme očekávat od lékaře, kterému se svěříme s poruchou paměti

Alzheimerovu chorobu a jiná onemocnění způsobující demenci podceňuje často nejen sám pacient a jeho okolí, ale také mnozí z lékařů. Proto v Vás chceme v tomto dopise seznámit s tím, co byste měli od svého lékaře očekávat v případě poruchy paměti, která začíná činit Vám nebo Vašim blízkým potíže v běžném životě.

Ošetřující lékař by měl provést:
Pečlivé klinické vyšetření a zhodnocení anamnézy s pacientem (a nejlépe i s jeho rodinou).
Toto vyšetření se musí zaměřit zejména na popsání kognitivní poruchy a eventuálních poruch chování a jednání v jednoduchých či složitějších pracovních situacích, schopnosti organizovat složitější události, soustředit se. Popsat poruchu paměti zejména krátkodobé a epizodické.
Základní laboratorní vyšetření: Krevní obraz, moč, jaterní a ledvinné funkce, funkce štítné žlázy, úroveň hladiny tuků v krvi.
Eventuálně i základní testy  MMSE, Test instrumentálních aktivit denního života a další.
Pokud je porucha kognitivních funkcí (zejména paměti) taková, že pacientovi vadí a negativně ovlivňuje jeho život, pokud došlo k významnému zhoršení paměti, pokud má obtíže v práci z důvodu této poruchy, pokud došlo ke zhoršení soběstačnosti zejména v instrumentálních aktivitách (viz test), odesílá pacienta ke specialistovi, který se touto problematikou zabývá.


Specialista (geriatr, neurolog, psychiatr), který se danou problematikou zabývá:
Zhodnotí výše uvedená vyšetření a doplní je eventuálně o další potřebná (zejména baterie testů k posouzení kognitivních funkcí), orientační psychiatrický a neurologický status.
Stanoví diagnózu kognitivní poruchy, zda se jedná o mírnou kognitivní poruchu a nebo významnou kognitivní poruchu, která znamená již počínající či pokročilou demenci.
Stanoví příčinu kognitivní poruchy, zda  se jedná o Alzheimerovu chorobu nebo o kognitivní poruchu či demenci z jiné příčiny (jaké).

V případě mírné kognitivní poruchy jsou na místě preventivní opatření a pečlivé sledování stavu.

V případě, že se jedná o významnou kognitivní poruchu a tedy o významnou demenci (výsledky testu MMSE 20-13) – zavede terapii inhibitory acetylcholinesterázy. Doporučí další opatření, pacienta kontroluje v tříměsíčních intervalech a je k dispozici ošetřujícímu lékaři, který jej konzultuje v případě nejasností či komplikací.

V případě, že se nejedná o Alzheimerovu chorobu (či pouze o ni – smíšené formy demence), volí jiné terapeutické postupy ve smyslu konsensů odborných společností. Pacienty kontroluje dle potřeby (čtvrtroční až roční intervaly), zůstává však k dispozici ošetřujícímu (praktickému lékaři) a také rodině pacienta, kteří s ním konzultují jednotlivé komplikující situace.

Tým tohoto specialisty poskytne pacientovi i jeho rodině veškeré dostupné informace formou konzultace i v písemné formě a seznámí je se všemi typy pomoci a služeb, které jsou v jeho okolí dostupné.

   
 
Copyright © 2003 ČALS, Česká alzheimerovská společnost. Všechna práva vyhrazena.
 
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay s.r.o.